Komunikat dyrektora 2

wpis w: Bez kategorii | 0

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

SZANOWNI RODZICE i UCZNIOWIE !!!

W związku z najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku, które zmienia przepisy dotyczące prowadzenia kształcenia na odległość w okresie tymczasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oraz z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, wprowadza się nowe zasady pracy na odległość obowiązujące od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

Minister zwraca uwagę, że aktualna sytuacja wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy, w związku, z czym rodzice proszeni są o cierpliwość i wyrozumiałość.

Realizacja podstawy programowej może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, a także tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (także platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej, programów radiowych.

Nauczyciele naszej szkoły będą przesyłać swoje materiały edukacyjne uczniom, a także rodzicom za pomocą dziennika Librus i poczty elektronicznej. Materiały przesyłane będą także rodzicom, żeby rodzice mieli wgląd w lekcje, które powinny być opanowane przez uczniów. Uczniowie powinni robić zdjęcia, skany lub dokumentować pracę w programie Word i odsyłać nauczycielom zadania. Nauczyciele będą mogli oceniać prace uczniów, które wcześniej im zadali, jako formę pracy zdalnej, a oceny wpisywane będą do dziennika Librus. Lekcje w naszej szkole będą prowadzone zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, dostępnym na stronie naszej szkoły. W związku z powyższym, proszę o codzienne logowanie na dziennik elektroniczny zarówno przez uczniów jak i rodziców i sprawdzanie wiadomości i ocen w dzienniku elektronicznym. Rozumiemy, że komputer używany jest przez kilkoro dzieci, występują lokalne problemy z Internetem, dlatego terminy odsyłania prac będą dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia. W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt z wychowawcą lub dyrektorem.

W przypadku przedszkola, uczniów klas I-III szkoły podstawowej, nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Nauczyciel może informować rodziców telefonicznie, wiadomościami SMS lub mailowo w zależności od tego, jaką ustaliliście Państwo formę kontaktu między sobą, wygodną dla obu stron.

Dyrektor