Finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego

wpis w: Bez kategorii | 0

16 marca ogłoszono oficjalnie listę laureatów i finalistów Małopolskiego Konkursu Historycznego. Miło nam poinformować, że w gronie finalistów znalazł się Jakub Drewko.

            Tematem tegorocznego konkursu była  „Polska i Polacy w czasie II wojny światowej”. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się nie tylko pełną wiedzą i umiejętnościami zawartymi  w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ale również wykraczającymi poza wymienione  podstawy poprzez zapoznanie się z dodatkową literaturą wskazaną w regulaminie konkursu jak również wykorzystanie innej, dostępnej literatury przedmiotu.

            Konkurs obejmował trzy etapy: szkolny, rejonowy, do którego zakwalifikowało się 536 osób i wojewódzki- zakwalifikowały się 102 osoby.

            Na wszystkich trzech etapach konkursu jego uczestnicy musieli wykazać się następującymi umiejętnościami:

  • Prawidłowego umiejscawiania wydarzeń w czasie i przestrzeni,
  • Rozumienia i właściwego posługiwania się pojęciami historycznymi,
  • Dostrzegania związków przyczynowo –skutkowych,
  • Pozyskiwania informacji z różnych  źródeł  historycznych, na   ich podstawie    prezentowania wniosków oraz dokonywania    analizy i interpretacji zjawisk historycznych,
  • Posługiwania się mapami historycznymi,
  • Przedstawiania historii Polski na tle wydarzeń światowych.

            Arkusze konkursowe na  wszystkich  trzech  etapach  zawierały zadania  otwarte i zamknięte z wykorzystaniem materiałów ikonograficznych,  kartograficznych, statystycznych i tekstów źródłowych.

            Tytuł laureata w tym roku szkolnym uzyskały tylko 2 osoby.

Jakub Drewko znalazł się w gronie  60 osób uzyskujących tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Historycznego.

Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w rozwijaniu swoich zainteresowań.