SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w roku szkolnym 2021/2022

  1. Przewodniczący: Paulina Śliwińska
  2. Zastępca przewodniczącego: Izabela Janeczek
  3. Skarbnik:
  4. Sekretarz:

Opiekun: mgr Anna Całka-Kosała