PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Woli Przemykowskiej

rok szkolny 2022/2023

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Justyna Biś                  /PRZEWODNICZĄCA SU/

Filip Małocha              /ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ SU/

 

Rada Samorządów Klasowych

Adrian Witnik             /KLASA 1/

Igor Wiśniowski          /KLASA 2/

Krzysztof Prus             /KLASA 3/

Zuzanna Małocha       /KLASA 4/

Kamil Biś                     /KLASA 5/

Gabriela Krzeczowska /KLASA 6/

Michał Chyłka             /KLASA 7/

Magdalena Drytko      /KLASA 8/

 

PLAN PRACY SU – 2022-2023