Próbna ewakuacja

wpis w: Bez kategorii | 0

Dnia 28 października, na podstawie obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników Szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

W przypadku szkół jest to szczególnie ważna sprawa. Dlatego co roku organizowane są ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem dzieci, młodzieży, pracowników pedagogicznych i obsługi szkół. Za przygotowanie planów ewakuacji i jego przeprowadzenie odpowiedzialny jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej pani Iwona Kalisz-Drewko w razie jej nieobecności Joanna Kawiorska.

Dokładnie o godzinie 11.00 po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do oznakowanych miejsc zbiórki do ewakuacji. Akcją ratunkową do przybycia służb ratunkowych kierowała Joanna Kawiorska. Na miejsce przybyli Ochotnicy Straży Pożarnej Wola Przemykowska – Natków, którymi dowodził prezes Kazimierz Stachowicz. W ćwiczeniach wzięło udział 36 uczniów Szkoły Podstawowej, 4 nauczycieli, 1 pracownik obsługi szkoły oraz 5 strażaków OSP Wola Przemykowska Natków.

Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Uczestnicy ćwiczeń po usłyszeniu alarmu (3 razy przerywany dźwięk dzwonka) opuścili budynek szkoły wyjściem awaryjnym. Uczniowie bez paniki i z dużym zdyscyplinowaniem wykonali próbę ewakuacji. Na płycie boiska sportowego, za budynkiem szkoły nauczyciele opiekujący się poszczególnymi oddziałami złożyli raport Pani Joannie, z którego wynikało, że wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły opuścili rejon zagrożenia. W trakcie ćwiczeń do szkoły przybył jeden wóz strażacki, oraz quad. Ponieważ w czasie ewakuacji jeden z uczniów uległ pozorowanemu wypadkowi, strażacy udzielili mu fachowej pomocy medycznej. Strażacy przeprowadzili pogadankę na temat udzielania pierwszej pomocy, poszkodowanym w naszym otoczeniu. Najważniejsze jest aby znać numer telefonu na odpowiednie służby ratownicze oraz pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Pragniemy podziękować strażakom z Woli-Natków za pomoc w organizacji sprawnego przebiegu akcji ewakuacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Przemykowskiej. Akcją ewakuacyjną dowodził prezes OSP Wola Przemykowska – Natków Pan Kazimierz Stachowicz.