„Pokolenie wolności z czasów niewoli”

wpis w: Bez kategorii | 0

I edycja międzyszkolnego projektu historycznego „Pokolenie wolności z czasów niewoli- lokalni bohaterowie Powstania Styczniowego” – I etap

Z okazji 156 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zaborowie we współpracy z Klubem Historycznym im. płk. Łukasza Cieplińskiego- Tarnów oraz Publiczną Szkołą Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego w Woli Przemykowskiej, a także Muzeum Dwór w Dołędze, zorganizowała projekt historyczny, którego celem jest krzewienie pamięci o Powstaniu Styczniowym ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych bohaterów biorących udział w niepodległościowym zrywie oraz budowanie więzi z Małą Ojczyzną i kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych.

Projekt podzielony został na trzy etapy. Pierwsza część to wizyta uczestników projektu ze szkoły w Zaborowie oraz Woli Przemykowskiej w Muzem Dwór w Dołędze gdzie przeprowadzone zostały prelekcje dotyczące wybranych bohaterów Powstania Styczniowego: Romuald Traugutt, św. Brat Albert, Dionizy Czachowski, Józef Gabriel Męciński, a także powstańcy z ziemi zaborowskiej czyli Julian Pikuziński, Antoni Pacyna „Zaborowski”, Józef Prelich, Bronisław Koza, Ignacy Maciejowski „Sewer” oraz Roman i Marcel Trojan. Po zakończeniu prelekcji uczniowie zwiedzali zabytkowy dwór, a także kaplicę, przy której przed laty przysięgę składali idący w bój powstańcy.

Kolejne etapy to konkurs, który swoją tematyką będzie obejmował biografie przedstawionych uczniom bohaterów, wyłonienie i nagrodzenie laureatów oraz wycieczka tematyczna dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie.

O naszych wspaniałych uśpionych bohaterach, rycerzach słusznej sprawy, nie powinniśmy zapominać. Byli to ludzie, którzy przed laty tworzyli pokolenie wielkiego honoru i miłości do Ojczyzny, której przysłużyli się na wielu polach swej późniejszej działalności. Dla dzisiejszej młodzieży wielu z nich może stanowić prawdziwy autorytet.

2018-2019