Przegląd Zespołów Folklorystycznych

wpis w: Bez kategorii | 0

W dniu 10 czerwca 2018 roku na boisku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej odbył się kolejny już Przegląd Zespołów Folklorystycznych Szkół z terenu Gminy Szczurowa.

Uroczystego otwarcia przeglądu dokonał Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa Pan Kazimierz Tyrcha.
Przegląd miał formę festynu rodzinnego. Na scenie zaprezentowało swój dorobek artystyczny 7 zespołów:
Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej,
Zespołu Szkolnego- Przedszkolnego w Uściu Solnym,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczurowej – 2 zespoły.
Impreza nie miała charakteru konkursu, dlatego wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie pudełko. Nagrody wręczał Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski.
Każdy z zespołów swoim występem udowodnił, że kultywuje tradycje tańców, pieśni ludowych i narodowych, ciągle je pielęgnuje, a co najważniejsze przekazuje jej wzory i rozwija wrażliwość artystyczną swoich słuchaczy.