CANVA NA LEKCJI

wpis w: Aktualności | 0

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klas 4-8 biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym “@Canva na lekcji”. To nasza wspólna podróż w świat projektowania, tworzenia, kreatywności i współpracy!

Cele  projektu:

 • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, rodzina, patriotyzm
 • integracja i budowanie relacji
 • rozwijanie poczucia estetyki
 • poznawanie siebie i swoich mocnych stron
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat Polski i wybranych państw europejskich oraz ich zwyczajów i tradycji
 • rozwijanie postawy twórczej dzieci i młodzieży z jej nieodłącznymi atrybutami, jakim jest kreatywność i innowacyjność
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym zainteresowań związanych z projektowaniem online
 • odkrywanie  talentów, rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych
 • kształcenie umiejętności współpracy i pracy w grupach
 • doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji
 • poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia
 • rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych
 • kształtowanie umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy

W  ramach udziału w PROJEKCIE uczniowie będą realizowali następujące moduły:

 • Moduł I – Podróże po Polsce
 • Moduł II – Podróże po Europie
 • Moduł III – Zdrowie
 • Moduł IV – Wartości
 • Moduł V – Ja i rodzina
 • Moduł VI – Bezpieczeństwo w sieci

Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. 

Canva na lekcji plakat dla szkol_2.pdf · wersja 1