WYJAZD EDUKACYJNY DO OŚWIĘCIMIA I WADOWIC

wpis w: Bez kategorii | 0

W dniu 30 września 2021 roku, odbył się wyjazd edukacji najstarszych uczniów z naszej szkoły do Muzeum Auschwitz-Brikenau. Celem tego wyjazdu było zapoznanie uczniów z niezwykle delikatnym, trudnym, ale także bardzo ważnym tematem dotyczącym ludobójstwa dokonanego przez Niemców w czasie II wojny światowej, a także pochylenie się nad wielkim cierpieniem i męczeństwem wszystkich ofiar.

Uczniowie wraz z przewodnikiem odbyli „spacer pamięci” po największym na świecie obozie masowej zagłady. W czasie jego trwania mogli zobaczyć między innymi baraki obozowe, w których przebywali więźniowie, bramę wjazdową z napisem „Arbeit mach frei”, plac apelowy, szubienicę dla więźniów, „Księgę imion” zawierającą nazwiska pomordowanych Żydów, a także ruiny krematoriów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w czasie zwiedzania uczniowie wykazali się powagą i bardzo godną postawą.                                                                                                               

W drodze powrotnej udało się także odwiedzić Wadowice, gdzie uczniowie mieli możliwość wstąpić do Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, a także odrobinę się posilić i spróbować osławionych papieskich kremówek.

Wyjazd odbył się w związku z udziałem szkoły w projekcie pn. „Odkrywam Małopolskę”, którego celem jest umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach szkolnych.

Cele  Projektu:

  • promocja Małopolski, jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne i przyjaznego dla uprawiania turystyki aktywnej oraz różnych form rekreacji i sportu,
  • kształtowanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych, rozwój zainteresowań i uzdolnień,
  • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
  • zachęcenie do aktywnych form spędzania czasu, poprawa kondycji oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej.

20210930_093723-800x600

Zdjęcie 1 z 5