Komunikat dyrektora 3

wpis w: Bez kategorii | 0

Komunikat dyrektora do rodziców i uczniów klas 8

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

Próbny egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowa komisja egzaminacyjna w Krakowie przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Odbędzie się on od 30 marca do 1 kwietnia br.:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki angielski.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/inf/

Proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Uczeń nie dostanie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez niego wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Bardzo proszę wszystkich uczniów, aby  po pobraniu materiałów rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania formie, np.

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku (jeżeli dysponujesz drukarką);
 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania

Po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie przesyłają swoje rozwiązania odpowiednio  do nauczycieli przedmiotu.

 (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom i rodzicom informację zwrotną.

Bardzo proszę wszystkich uczniów i rodziców o zastosowanie się do wyżej wymienionych wytycznych gdyż możliwe jest, że egzamin ósmoklasisty będzie miał zbliżoną formę.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny Librus, telefoniczny 535333415 lub mailowy spwola.przemykowska@wp.pl

Życzę powodzenia

Iwona Kalisz-Drewko