Scrabble w szkole

wpis w: Bez kategorii | 0

scrabble_w_szkole_logoNasza szkoła znalazła się w gronie szkół, które przystąpiły do ogólnopolskiego programu „Scrabble w szkole”.

Program organizowany jest przez Mattel oraz Polską Federację Scrabble (PFS) i przeznaczony dla dzieci i młodzieży, którego celem jest popularyzacja Scrabble jako narzędzia pomocowego w nauczaniu, rozwijaniu umiejętności językowych i logicznego myślenia.

Szkoła otrzymała od Mattel darmowy Pakiet Startowy, składający się z czterech gier Scrabble.

Ważną zaletą niniejszego programu jest możliwość jego dostosowania i wykorzystania zgodnie z potrzebami nauczycieli prowadzących zajęcia. Nie narzuca on jednego tylko sposobu prowadzenia zajęć i wykorzystania gry Scrabble®. Umożliwia natomiast realizację własnych pomysłów, w oparciu o pewne zasugerowane schematy.

Czym jest praca z wykorzystaniem niniejszego programu?

Dla nauczyciela:

 • Jest nowoczesną metodą pracy z uczniem, przy użyciu powszechnie dostępnego narzędzia w postaci gry Scrabble®.
 • Stanowi doskonałe narzędzie do motywowania uczniów do pracy.
 • Pomaga zrealizować najważniejsze zadania wynikające z obowiązującej podstawy programowej.
 • Pomaga uczy pracy w grupie i współdziałania w celu osiągnięcia jak najlepszego wyniku.
 • Daje nauczycielowi doskonale narzędzie sprawdzania wiedzy uczniów i utrwalania materiału lekcyjnego, co jest niezbędne dla prawidłowej ewaluacji realizowanych programów nauczania.
 • Powoduje, że nawet mniej zdolni uczniowie próbują opanowywać realizowany materiał, a atmosfera zabawy i pracy całej grupy sprawia, że stają się oni aktywni.

Dla ucznia:

 • Pomaga przezwyciężyć lęk przed szkołą (szczególnie u najmłodszych)
 • Rozwija kreatywność
 • Rozwija umiejętność logicznego myślenia, dedukcji, wyszukiwania nowych strategii, taktyk itd.
 • Pobudza i rozwija wyobraźnię dzieci i młodzieży
 • Uczy współpracy w grupie i zdrowej rywalizacji
 • Pomaga przyswoić materiał w przyjemny sposób poprzez zabawę
 • Wyzwala w uczniach chęć działania, co przekłada się na konieczną w procesie lekcyjnym tzw. energię grupową.

W ramach projektu organizowane są także turnieje, podczas których młodzi scrabbliści z całej Polski mogą sprawdzić swoje umiejętności. Zawsze towarzyszy im doskonała zabawa i atmosfera zdrowej rywalizacji.