Gminny Przegląd Zespołów Folklorystycznych 2013

wpis w: Bez kategorii | 0

przegladmalyW dniu 16 czerwca 2013 roku na boisku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej odbył się kolejny już Przegląd Zespołów Folklorystycznych Szkół z terenu Gminy Szczurowa. Uroczystego otwarcia przeglądu dokonał Pan Wójt Gminy Szczurowa mgr Marian Zalewski,  następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa Pan Kazimierz Tyrcha, który życzył wszystkim udanej zabawy.

Tegoroczny przegląd, tak jak poprzednie, miał formę festynu rodzinnego. Na scenie zaprezentowało swój dorobek artystyczny 8 zespołów:

1. Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej
2. Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym
3. Zespół z Publicznej szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich
4. Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach
5. Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie
6. Zespół z Publicznego Gimnazjum w Zaborowie
7. Zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczurowej
8. Zespół z Publicznego Gimnazjum w Szczurowej

W trakcie występów oraz między nimi prowadzone były konkursy z nagrodami dla dzieci oraz dorosłych.

Impreza nie miała charakteru konkursu, dlatego wszystkie zespoły biorące udział w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody wręczał  Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Tyrcha.

Organizatorami przeglądu byli: Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej, Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Urząd Gminy w Szczurowej. Organizatorzy dziękują wszystkim zespołom za udział w przeglądzie.

Każdy z zespołów swoim występem udowodnił, że kultywuje tradycje tańców i pieśni ludowych, ciągle je pielęgnuje, a co najważniejsze przekazuje jej wzory i rozwija wrażliwość artystyczną swoich słuchaczy