Sprzątanie świata

wpis w: Bez kategorii | 0

sprzatanie-wiata_2012W dniu 19.09.2011 uczniowie naszej szkoły  przyłączyli się do tegorocznej, osiemnastej już edycji akcji „Sprzątanie świata”. Hasłem przewodnim  w tym roku było Kocham, lubię, szanuję nie śmiecę

Każda klasa od 0 do VI otrzymała przydzielony przez dyrektora szkoły rejon do sprzątania. Uczniowie dziarsko ruszyli do pracy w celu usunięcia z najbliższej okolicy śmieci, które zagrażają środowisku.  W czasie pracy nauczyciele przypominali o segregacji odpadów, więc śmieci wrzucano do odpowiednich worków. Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja, promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.