Prowadząca: mgr Urszula Stańczyk

Cele:
– Pogłębianie świadomości językowej uczniów
– Rozwijanie kreatywności
– Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
– Doskonalenie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi
– Praca z różnymi źródłami informacji
– Analiza tekstów kultury