No promil no problem

wpis w: Aktualności | 0

W bieżącym roku szkolnym uczniowie wszystkich klas biorą  udział w kampanii społecznej NO PROMIL NO PROBLEM.

Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy.

Angażując się w działania związane z kampanią społeczną, w szkole została przygotowana gazetka ścienna. Zamieszczono na niej plakaty promujące akcję oraz dokładny harmonogram działań.

Od września do grudnia uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych, pogadankach poruszających omawianą problematykę. Uczniowie wzięli również  udział w konkursie plastycznym.

Zorganizowano happening mający na celu zamanifestowanie swojego sprzeciwu wobec nietrzeźwych kierowców.

W kampanię zostali też zaangażowani rodzice uczniów, którzy podczas zebrania obejrzeli, przygotowane przez uczennice klasy 8, prezentacje dotyczące szkodliwości alkoholu i innych używek.