Zajęcia zdalne klas 4-8

wpis w: Bez kategorii | 0

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870 zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII

Nauka będzie odbywała się w systemie zdalnym z wykorzystaniem platformy GSuite- aplikacji MEET oraz dziennika elektronicznego Librus. Szczegółowa organizacja nauczania online zawarta jest w dokumentach dostępnych w  dzienniku elektronicznym w module Pliki szkoły.