Śladami wielkiego honoru 2020

wpis w: Bez kategorii | 0

PROJEKT HISTORYCZNY „ŚLADAMI WIELKIEGO HONORU 2020” – KONKURS DOTYCZĄCY ŻYCIA GEN.KAZIMIERZA TUMIDAJSKIEGO, PŁK ADAMA BORYCZKI I KPT. ALEKSANDRA TUMIDAJSKIEGO

W 2011 roku ustanowiony został Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To było bardzo ważne i przełomowe wydarzenie ponieważ Rzeczpospolita Polska oficjalnie wzięła w opiekę pamięć i dobre imię Niezłomnych obrońców Ojczyzny. Stało się to późno ale ważne, że jednak.

Postawa wielu Wyklętych może być dla nas dzisiaj wspaniałym wzorem. Ważne jednak byśmy pamiętali, że to nie tylko ładnie wyglądające na podkoszulkach czy transparentach modne hasło ale przede wszystkim tragiczne historie Niezłomnych patriotów, nad którymi z refleksją i zadumą powinniśmy się pochylić. To historie, które powinniśmy poznać, przemyśleć, opowiedzieć i zabrać ze sobą w życie cząstkę tej niezłomnej postawy.

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych były w gminie Szczurowa szczególne ze względu na odsłonięcie tablicy poświęconej trzem wybitnym Polakom: generałowi Kazimierzowi Tumidajskiemu, pułkownikowi Adamowi Boryczce i kapitanowi Aleksandrowi Tumidajskiemu.

Po uroczystości odsłonięcia tablicy, którego dokonały rodziny wyżej wymienionych bohaterów oraz Wójt Gminy Szczurowa Pan Zbigniew Moskal, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu historycznego opartego na biografiach upamiętnionych żołnierzy. Zarówna tablica wykonana i ufundowana przez Pana Władysława Wojnickiego, która zawisła w holu Szkoły Podstawowej w Zaborowie jak i konkurs historyczny były elementami projektu „Śladami wielkiego honoru 2020”, którego podsumowania dokonał podczas uroczystości Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie Mieczysław Chabura.

Do najważniejszych założeń projektu przygotowanego przez Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Zaborowie, Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Sucharskiego w Woli Przemykowskiej, Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Uściu Solnym oraz Klub Historyczny Contra Spem Spero należało promowanie wśród młodzieży postawy patriotycznej oraz wartości moralnych, którymi odznaczali się uhonorowani bohaterowie, a także krzewienie pamięci o zasłużonych żołnierzach wywodzących się z ziemi brzeskiej i tarnowskiej.Konkurs historyczny został poprzedzony prelekcjami historycznymi przeprowadzonymi przez Mateusza Michalskiego, które dotyczyły życiorysów gen. Kazimierza Tumidajskiego, pułkownika Adama Boryczki oraz kapitana Aleksandra Tumidajskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że młodzież przystąpiła do projektu z wielką chęcią oraz szacunkiem dla bohaterów i historii Ojczyzny. Na uczestników projektu czekają jeszcze wycieczki o tematyce historycznej oraz wizyta do miejsc pamięci związanych z Niezłomnymi z Radłowa i Wierzchosławic.

Laureaci konkursu historycznego:

1. Jakub Drewko – SP im. mjr. Henryka Sucharskiego w Woli Przemykowskiej

1. Karol Bratko – SP im. Władysława Jagiełły w Zaborowie

2. Kamil Pochroń – SP. im. Władysława Jagiełły w Zaborowie

3. Julia Stołek – SP im. Kazimierza Wielkiego w Uściu Solnym

 
Bardzo serdecznie dziękujemy rodzinom upamiętnionych bohaterów, którzy swą obecnością uświetnili tą wyjątkową uroczystość, a także wszystkim tym, którzy swym zaangażowaniem i dobrą wolą wsparli organizację tego projektu.Realizując projekt poświęcony tak wyjątkowym osobom żywimy nadzieję, że pamięć o nich nie zgaśnie a ich życie i oddanie sprawie stanowić będzie wzór dla niejednego młodego człowieka. Adam Mickiewicz w III części Dziadów pisał „Jeśli zapomnę o Nich – ty Boże na niebie zapomnij o mnie” – Pamięć o tak wspaniałych Rodakach jest naszym obowiązkiem.