Szkolny Klub Wolontariatu

wpis w: Bez kategorii | 0

Szkolny Klub Wolontariatu powstał we wrześniu 2019 roku

Członkowie: Magdalena Biś, Natalia Biś, Zuzanna Cieśla, Anna Gulik, Remigiusz Mazur, Jakub Drewko, Anna  Mika, Gabriela Putur, Jarosław Prus, Maciej Morawiec

Opiekun: Mateusz Michalski

Cele działania:

a)  angażowanie do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym,

b) rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,

c)  kształtowanie umiejętności działania zespołowego,

d)  wspierania ciekawych inicjatyw młodzieży.

Działania przeprowadzone w szkole od września 2019 roku, które były koordynowane przez wolontariat:

Kartka dla Powstańca – udział w Akcji BohaterOn. Wykonanie Kartek dla żyjących uczestników Powstania Warszawskiego, których celem było podziękowanie za poświęcenie i wielką miłość do Ojczyzny, a także krzewienie postawy patriotycznej wśród młodzieży.

Światełko Pamięci na Kresy – zbiórka zniczy na zapomniane polskie groby na Ukrainie. Celem akcji było upamiętnienie polskich mogił na dawnych Kresach Rzeczypospolitej oraz promowanie wśród uczniów postawy społecznej i patriotycznej. Akcja została przeprowadzona we współpracy z Klubem Historycznym Contra Spem Spero oraz Stowarzyszeniem Pomocy Polakom  we Lwowie i Okolicach – Tońko i Szczepko.

Objęcie opieki nad mogiłą Tadeusza Jeża – mieszkańca Woli Przemykowskiej, który został zamordowany podczas II wojny światowej za pomoc osobom narodowości żydowskiej. Mogiła znajduje się na Cmentarzu Parafialnym w Woli Przemykowskiej.

Akcja Góra Grosza – udział w społeczno – charytatywnej akcji, której celem jest pomoc ubogim dzieciom, które wychowują się w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Bardzo ważnym aspektem jest również krzewienie wśród młodzieży wrażliwości na krzywdę innych. Zebrana kwota: 237 zł

Działania zaplanowane na II semestr roku szkolnego 2019/2020:

a) Zbiórka przyborów szkolnych na ubogie dzieci zamieszkujące dawne Kresy Rzeczypospolitej (Litwa)

b) Upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych – 1 Marca 2020

c) Zorganizowanie wielkanocnego daru dla Przytuliska dla bezdomnych (Dzieło św. Brata Alberta) w Krakowie