Czytam z klasą

wpis w: Bez kategorii | 0

Od września tego roku realizowana jest innowacja pedagogiczno-metodyczna pod nazwą „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”.  Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Autorem projektu jest Honorata Szanecka, w szkole innowację prowadzi Pani Joanna Kawiorska.


             Projekt realizowany jest   podczas zajęć koło czytelniczego. Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyskał od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku. Ponadto autor projektu udostępnił nauczycielom bezpłatne narzędzie w postaci LEKTURNIKA do wydrukowania dla każdego ucznia.
            Projekt składa się będzie z trzech MODUŁÓW:
I MODUŁ – od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. – FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI
II MODUŁ – od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. – ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI
III MODUŁ – 01.03.2020r. do 30.04.2020r. – POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI
            W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybiera jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykonuje co najmniej cztery zadania.
            Lektury są czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości. Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieszczana stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.
W chwili obecnej dzieci wykonały już wszystkie zadania z modułu I. Czytały lekturę Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”.