Wyjazd do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

wpis w: Bez kategorii | 0

WYJAZD DO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE

W dniu 15 maja 2019r. uczniowie ósmych klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej uczestniczyli w wycieczce  do Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Celem ich wyjazdu było połączenie przedstawieniem młodzieży oferty kształcenia, która została opracowana przez w/w uczelnię. Uczniów przywitał Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. inż. Anna Ostręga, natomiast historię uczelni przybliżył prof. AGH dr inż. Artur Bator.

Oprócz zapoznania się z szeroką ofertą kształcenia na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie młodzież miała okazję zwiedzania uczelni i jej bogatego zaplecza dydaktyczno- naukowego, min:

– Laboratorium Inżynierii Procesów Przemysłowych,

– Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji Przemysłowej,

– Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Inżynierskiej,

– Laboratorium do Badań Kotwi,

– Laboratorium Badań Środowiskowych,

– Kopalni Doświadczalnej.

Nagrodą za zaangażowanie był poczęstunek oraz atrakcje przygotowane w parku trampolin.

Nad całością przedsięwzięcia czuwał Pan Wójt Zbigniew Moskal-organizator wyjazdu naukowo-profilaktycznego.