Wycieczka do Warszawy

wpis w: Bez kategorii | 0

W ramach projektu „KOMPETENCJE PRZESZŁOŚCI- ROZWÓJ I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY SZCZUROWA”, realizowanego w ramach Regionalnego PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  w dniach 26-27 września 2018r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej  wzięli udział w wycieczce do Warszawy.

Celem wyjazdu naukowo-badawczego było

– poznanie zabytków kultury polskiej, kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez promowanie nauki,

– pogłębianie wiedzy naukowej i zachęcanie do wykorzystania jej na co dzień, prezentowanie nauki aktualnej, obiektywnej i powiązanej z życiem odbiorców w sposób atrakcyjny i oryginalny w formie i tematyce.

– Pogłębienie zainteresowań uczniów, dotyczących funkcjonowania świata poprzez własną aktywność, działania innowacyjne i eksperymentalne.

– Integracja społeczna dzieci

– Rozwijanie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego.

– rozwijanie zainteresowań i odnajdywanie w nauce sposobu realizacji własnych potrzeb.

26 września spod szkoły 25 uczniów wyjechało do Warszawy.  Opiekę nad bezpieczeństwem dzieci sprawowali nauczyciele – Urszula Stańczyk, Grzegorz Latocha  i Łukasz Stec.

Zwiedzanie  Warszawy rozpoczęło się od spaceru po Królewskich Łazienkach  i poznania historii tego miejsca. Następnie kilka godzin uczniowie poznawali ciekawostki naukowe i uczestniczyli w eksperymentach w Centrum Nauki Kopernik. Kolejną atrakcją było zwiedzanie Lotniska Chopina oraz podziwianie startów samolotów.

Wieczorem uczniowie zostali zakwaterowani w hotelu i udali się na  posiłek.

Następny dzień rozpoczął się od obfitego i smacznego śniadania. Po wykwaterowaniu z hotelu uczniowie odwiedzili  Stadion Narodowy.  Później rozpoczęło się zwiedzanie Starego Miasta. Oczywiście, nie zabrakło czasu na zrobienie pamiątkowych zdjęć oraz na zakup drobnych pamiątek. Podczas zwiedzania wycieczce towarzyszył  sympatyczny przewodnik- pan Sławek, który rzeczowo i ciekawie przedstawiał historię zabytkowych  miejsc Warszawy.