Tutoring

wpis w: Bez kategorii | 0

dsc04525 2Tutoring” to temat warsztatów oraz spotkań grupowych nauczycieli, które odbyły się w tym roku w naszej szkole. Zajęcia miały miejsce w ramach realizowanego przez Powiat Brzeski projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim”.
Z metodą tutoringu nauczyciele zostali zapoznani przez Panią Klaudię Węc w poprzedniej edycji szkoleń.

Tutoring jest to metoda szczególnie skuteczna, jeśli chodzi o rozwijanie potencjału dzieci oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy. Tutoring daje to, czego zwykle nie mogą zapewnić masowe systemy edukacji i wychowania: uważność na konkretnego wychowanka i możliwość dostosowania ścieżki rozwoju do jego specyficznej sytuacji. Tutoring jest również znakomitą metodą służącą rozwojowi talentów i mocnych stron.

W ramach realizacji rocznego planu wspomagania wszyscy nauczyciele szkoły wzięli udział w pięciu modułowym szkoleniu (25 godz.), które przeprowadzili eksperci ze Szkoły Coachingu Lilianny Kupaj.

Zakres programowy spotkań grupowych obejmował:

-tutoring jako metoda dydaktyczna, czyli etapy wprowadzania tutoringu w szkole.

Natomiast zakres problemowy warsztatów obejmował następujące zagadnienia:

-metody diagnozowania potencjału ucznia,

-odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron i talentów ucznia,

-warsztat tutora, czyli talenty i praca na zasobach, uczenie się i motywacja, kreatywne myślenie, tutor w procesie zmiany,

-komunikacja w tutoringu: couching w pracy tutora, model rozmowy couchingowej,

-umiejętność zadawania pytań, słuchanie odzwierciedlające.

Profesjonalne szkolenie zostało przeprowadzone przez kompetentnych trenerów, którzy w pełni dopasowali się do potrzeb szkoły i jej pracowników. Zaangażowanie ze strony nauczycieli było bardzo duże, chętnie uczestniczyli w symulacjach, różnego rodzaju ćwiczeniach mających na celu pogłębienie ich kompetencji.

Kolejnym etapem będzie wdrażanie poznanej metody i wykorzystanie wiedzy zdobytej na szkoleniu.

Nasza szkoła będzie jedyną szkołą w Małopolsce pracującą metodą tutoringu.