Mali ratownicy

wpis w: Bez kategorii | 0

sam_0485W dniach 26.05 ? 01.06.2012 wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w lekcjach udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez Panią Joannę Kawiorską i Annę Kotniewicz.

Podczas zajęć dzieci poznały elementarne zasady bezpieczeństwa, uczyły się jak prawidłowo oceniać niebezpieczeństwo i reagować w przypadku zagrożenia, np. jak wezwać karetkę pogotowia, pod jaki numer zadzwonić, by poprosić o pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy koleżance czy koledze w przypadku drobnego skaleczenia, poparzenia, krwotoku z nosa, ugryzienia, użądlenia, a nawet zasłabnięcia. Uczniowie obejrzeli też prezentację multimedialną przygotowaną przez uczniów klasy VI.