„Dziś nauka – jutro sukces”

wpis w: Bez kategorii | 0

kapital_ludzkiOd 1 marca 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.  szkoła będzie realizować projekt z zakresu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Szczurowa pt. „DZIŚ NAUKA – JUTRO SUKCES”.

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi.  W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Będą to zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zajęcia dla uczniów z trudnościami w  zdobywaniu umiejętności matematycznych. Szkoła w ramach projektu zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć.