Ślubowanie 2011

wpis w: Bez kategorii | 0

biret_1Dnia 14 października 2011 roku o godzinie 8:30  odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Ślubowanie pierwszoklasistów.|

Jako pierwsza głos zabrała Pani dyrektor mgr Iwona Kalisz-Drewko, która przywitała wszystkich obecnych gości. Złożyła życzenia z okazji Święta Dnia Komisji Edukacji Narodowej i zaprosiła na część artystyczną przygotowaną przez dzieci z klasy pierwszej pod kierownictwem Pani mgr Anny Kotniewicz. Pierwszoklasiści zdali również egzamin na ucznia naszej szkoły. Następnie głos zabrała klasa VI, która przygotowała pod kierunkiem Pana mgr Łukasz Steca część artystyczną będącą formą życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły. Na koniec Pani dyrektor jeszcze raz podziękowała wszystkim za przybycie, dotychczasową pracę, poświęcenie włożone w trud wychowania i nauczania. Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców  Pani Monika Raus, która zaprosiła wszystkich zebranych na słodki poczęstunek.